D ATROCITIES OF INTRUDER TERRORIST ZIONIST ISRAEL , AMERICA N UNO !! IN GAZA! RAMADHAN 2014 !!

D ATROCITIES OF INTRUDER TERRORIST ZIONIST ISRAEL , AMERICA N  UNO !! IN GAZA! RAMADHAN 2014 !!
UN UNDER TERRORIST ZIONIST ISRAEL N TERRORIST AMERICA CONTROLLED !! Y IN GAZA MASSACRES NO UN SECURITY FORCE SENT 2 PROTECT GAZA INNOCENT CIVILIANS ! EMIRATES OIC R SUBORDINATES OF TERRORIST ZIONIST ISRAEL , AMERICA N UNO !! OIC NATIONS MUST WITHDRAW FROM UNO LEAVING JUST D EMIRATES THERE!! NOT EVEN A SOLDIER SENT 2 PROTECT GAZA N PALESTINIANS MUSLIMS N CHRISTIANS FROM D ZIONIST ISRAEL , AMERICA N UN MASSACRES!! MUSLIMS NATIONS MUST SEND AIDS; SOLDIERS N SUPPORTS 2 HAMAS'S AL QASSAM ; SARAYA AL QUDS; , JIHAD ISLAMI N HISBULLAH 2 SAVE HUMANITY IN GAZA WITH D HUMANITARIAN BROTHERHOOD N ISLAMIC BROTHERHOOD!! BY D GRACE OF D PROPRIETOR OF ALL CREATIONS ( AL KHALIQUE ! ) N ALL THINGS ! TILL D TERRORIST ZIONIST ISRAEL OUSTED FROM THIS WORLD !! INSYA ALLAH HU ! WHAT R U " JIHADIST " IN SYRIA DOING A STUPID THING FELL UNDER D TERRORIST ISRAEL, TERRORIST AMERICA N UN ENTRAPMENT!! FIGHTING WITH UR OWN BROTHERS! Y R U NOT IN D RIGHT PLACE IN GAZA NOW ! IF U R "JIHADIST " D PLACE IS IN GAZA WITH D ISLAMIST N D MUJAHIDEEN THERE!; AL QASSAM'S HAMAS,; SARAYA AL QUDS ; JIHAD ISLAMI N HISBULLAH !!; TERRORIST PRES. AMERICA SAID, " I STRONGLY SUPPORTS ISRAEL 2 DEFEND ITSELF "PROVEN TERRORIST AMERICA SUBORDINATE OF TERRORIST ZIONIST ISRAEL GENOCIDES IN GAZA ; ALL D PRESIDENTS OF AMERICA IN D ZIONIST PROTOCOLS, UNO N D EMIRATES R D TOOLS N FOOLS N ABETTOR OF TERRORIST ZIONIST ISRAEL! THEREFOR, ALL MUSLIM MUST SUPPORT DEFEND GAZA FR. TERRORIST ZIONIST ISRAEL, TERRORIST AMERICA , UN N EMIRATES BY GIVING FULL SUPPORTS 2 HAMAS'S AL QASSAM N SARAYA AL QUDS! REFUTE AMERICA'S TPPA N BOYCOTT AMERICAN PRODUCTS; NAJIB UMNO MUST STOP TRADE WITH ISRAEL RANKING 14; EFFECTIVE IMMEDIATELY N UMNO DON B ANOTHER " BARUA" OF ZIONIST! WHERE IS OUR OWN MILITARY FROM OIC!! WITHDRAW NOW FROM UN BEING D OPERA OF TERRORIST ISRAEL N SEND OUR OWN MILITARY 2 DEFEND GAZA! IT'S OUR RIGHTS !! By : Nash Ar-Rawy/26.7.14 www.nasharrawy.blogspot.com; UNO Human Rights Council has reported zionist israel intruder is solely responsible 4 d deaths ( martyrs ) of 1,462 civilians inclusive of 550 children within 51 days of zonist israel intrusion in d Gaza Strip which ended on 26 Ogos 2014. . Meanwhile Al Qassam has got 2 new missiles 2 protect d gazans fr. d zionist israel intruders !! / 11.7.15

Tuesday, September 22, 2009

04 Kebahagiaan Dan Ketenangan Oleh: Nash Ar-Rawy

Sesuai untuk paparan di Mozilla Firefox dan di resolusi skrin 1280x768.
Kebahagiaan dan Ketenangan
Sep 22nd, 2009 | By webmaster | Category: Team PerakExpress, nash ar-rawy
( www.perakexpress.com )

Oleh: Nash Ar-Rawy

‘Dia’ adalah kosong : Emptiness, nothingness( No Body , No Mind, No Soul ) ; INFINITY . But ‘ Dia; tajalli atau manifest dalam HU ( alam semesta , kerajaan ‘Dia’ HIS KINGDOM ) sebagaimana dalam firmanul Lahu , “ HU wal awwalu, wal akhiru , wal zohiru wal batinu wa HUWA ‘ala qul lisyaiin alim “( Sila rujuk Surah Al Hadid: ayat 3 ) dan “ Allahu atau Al Lahu nur russama wa tiwal ard “ ( Sesungguhnya nur aku meliputi langit dan bumi “ ) Yakni Tiada satu riuang pun yang ‘Dia; tiada ; liput meliputi , penuh memenuhi . Akan tetapi, ‘Dia ‘ bukan Nur , tetapi Yang Empunya Nur ‘Dia’ juga . manifest atau tajalli dalam “Diri Hapus” ( selfless) seperti di dalam syahadah : la ilaha illallahu: Tiada tuhan melainkan Allahu atau Al Lahu .* yakni tukang atau artisan datang dari Lahu : yang kata Lahu kun fayakun ( Surah Yasin , dua ayat yang akhir ).

Justeru itu yang Ahad atau ‘Se “ adalah batin Hu dan batin Allahu Yakni Lil Lahi robbil ‘alameen dan Al lahu ( artisan atau tukang Lahu ) Sila lihat suratul ikhlas : “ Qul Hu wa Al Lahu Ahad” Yakni , ‘Se’ atau Ahad adalah Hu dan Al Lahu( kombinasi tajalli ‘Dia”) Yakni, Yang Empunya Batin Alam semesta : Lil Lahi robbil’alameen dan Yang Empunya Batin Diri : Al Lahu ; kerna Aku hapus hanya pada hakikah yang ada adalah ‘Dia’ semata-mata ‘Dia’ ( ‘SE’).Kombinasi batin ‘Dia’ dengan Batin ‘Dia’ dalam batin ( Lil Lahi dan Al Lahu ) . kepada Lahu. Yakni, yang datang dari Lahu (kunfayakun).dan kembali kepada Lahu ( HU wal Al Lahu Ahad ) HU adalah Lil Lahi ( Robbil’alameen )dan Allahu adalah Al Lahu; ’Dia’dalam ‘Dia’ dalam ‘Dia’ dalam ‘Dia’ kerna ‘Dia’ bersembunyi di dalam terang.

Pada diri yang Selfless: dan dalam frekuensi ‘Dia” : Kosong , emptiness, No Thing dan infinity baru bisa insya Allahu berlaku tajalli atau manifestasi . Iaitu : Diam dalam perkataan, Diam dalam perbuatan dan DIAM DALAM DIAM , seperti di dalam solat lima waktu , bangun untuk wuduk sudah ‘niat’ solat dan ‘israk’ dan takbir solat; sudah ‘ mi’raj’ pada hakikahnya ( syariat, hakikat , ma’riat dalam solat ) Terkenang ingin bersahur sudah berlaku puasa kerna niat itu tiada huruf dan tiada suara . Itu frekensi ‘Dia’ Solat itu pada level atau frekuensi Feqah Saufi adalah Muhadas( baru) puji Kadim(Kekal) dan pada Frekuensi Saufi Tauhid adalah : Kadim puji Kadim : Dia’ puji dirinya sendiri: baru lah ‘ Se” ( Aku hapus atau selfless); ‘Dia’ ambilalih ( tajalli).

‘Dia’ shapeless, formless ( Tiada berupa, tiada berbentuk ) . Tiada huruf, tiada suara, tiada ruang ( spaceless) , tiada waktu ( formless), tiada ilmu ( beyond knowledge /beyond science) tiada amal , tiada awal , tiada akhir , tiada zahir dan tiada batin .( Kosong dan Infinity ) Tetapi, tajalli atau manifest dalam lil Lahi robbil’alameen ( Sila rujujk surah Al Hadid : ayat 3 ) dan diri hapus ( selfless) pada Al Lahu

Dalam frekuensi diri ( Hapus diri atau selfless) zu’ atau cognative annihilated ectasy : “ Dia” ambil alih kerna pada hahikahnya(in actuality) hanya ‘Dia ‘ yang ‘SE’nya wajibal wujud ( “ La maujud bil hakki illallahu ‘) . Baru bisa insyaAllahu ada Peace and Bliss ( Rejoice and Happiness ) or barakah. Secara anugerah .

Di dalam rahmah ‘Dia”. nur , barakah , keampunan dan anugerah “ Dia” sahaja ( syurga ) baru bisa ada Peace and Bliss( Rejoice and Hapiness) Justeru itu, perlu ada Peace and Bliss sekarang kerna di sana hanya ada mereka yang bisa ada Peace and Bliss sahaja. Justeru itu, jika anda murung atau sedih ; anda tiada layak berada di sana(tempat rahmatnya atau syurga) kerna anda tidak ada peace and bliss, dalam diri anda. Peace dan Bliss itu sebenarnya rahsia anda sebenarnya jika anda senantiasa SYUKUR dan REDHA .Justeru itu , tiada bisa merungut atau ‘complain’

Kemurungan bererti , menolak ‘Dia’ kerna tiada syukur dan redha ! Bukankah ‘Dia’ Yang Maha Sejahtera dan Yang Maha Pengasih Lagi Yang Maha Penyayang ( Ar- Rahman dan Ar-Rahim ) Justeru itu ‘Dia’ melihat apa yang ada di dalam hati anda bukannya hiasan luaran diri anda itu ; kerna KETENANGAN dan KEBAHAGIAAN itu ada di dalam diri anda yang hidup kerna yang di luar itu semuanya mati dan ilusi .

Diri anda yang di luar itu sebenarnya adalah ‘Diri Mati” atau ‘The Dead Person “ . Sementara diri yang di dalam itu , diri batin adalah diri anda yang sebenarnya.iaitu ; ‘The Living Person “ . Si hidup yang bawa Si Mati bukannya Si Mati yang bawa Si Hidup . Anologi : Pemandu ( hidup ) yang bawa kereta( mati) bukan kereta yang bawa pemandu

Justeru itu, Peace and Bliss ( Rejoice and Happiness) hanya bisa di temui di dalam diri ( with –in ) you , bukannya di luar yang mati ‘ seperti kereta besar, rumah besar , wang besar dan isteri besar ‘ itu semuanya mati dan kesandiwaraan duniawi bukannya ukhrawi dan bukannya ‘real’ atau benar kerana yang benar hanya ada pada “ Dia’ di dalam diri dan tiada bisa ketemunya di luar.

Dia’ dan unsur daripada ‘Dia’ iatu ‘contact –point” ‘Aku’.’Dia” iaitu : roh . Namun yang bertuhankan roh, kerna ‘Dia bukannya roh atau nyawa atau diri atau nafas . Akan tetapi Yang Empunya roh , nyawa, nur, diri dan nafas.

Justeru itu, anda tanpa di sedari telah melakukan kesilapan yang amat besar sekali kerna tumpuan anda , konsentrasi anda , focus anda , ingatan anda, fikiran anda lebih tertumpu pada ‘The Dead Person “ Anda lebih menyediakan prasarana dan keperluan ‘ The Dead Person” seperti memastikan kecukupan makanan yang enak-enak dan minuman segar yang lazat lazat

Tanyalah diri anda sendiri secara jujur dan ikhlas , ‘ Benarkah aku ini mendahului dan memberikan tumpuan dan focus yang sepenuh-penuhnya pada ‘ The Living Person “ yang di dalam dan yang tiada bisa di lihat dengan mata kasar”. ‘Dia’ memerlukan makanan batin kerna “Dia’ Si Batin seperi ; tasbih ( subhanallahu) tahmid ( alhamdulillahi ) takbir ( Allah Hu ) dan tahlil ( la ila ha ilallahu ) serta selawat selain daripada tilawah al qur’an . yang senantiasa Solatun Daimun kerna selalu mengingati ‘Dia” sepanjang masa ( ‘around the clock’) sebagaimana firmanul Lahu . “ Wa aqimissola tali zikri ‘ ( Dan menyemnpurnakan solat untuk tujuan zikir ) Yakni mengingatinya bukan solat lima waktu sahaha tetapi talizikri senantiasa .

Justeru itu, senantiasa dalam keadaan dan frekuensi “ Fissajidieen” ( sujud pada hakikahnya 24 jam ) baru bisa inyaAllahu tiada rasuah, tipu, zina , mabuk, rogol , bunuh dsn,) kerna senantisa Solatun Daimun dan Fissayideen . Firmanul Lahu, “ wa taqol lubaka fissajideen ‘ ( dan pergerakan-pergerakan kamu antara mereka yang sujud). Jika anda bisa berada di dalam frekuensi ini ; yakni : ke-TUHAN-an , insyaAllahu dengan izin ‘Dia’ bisa di anugerahi ‘Dia’ dengan KEBAHAGIANN DAN KETENANGAN , PREACE and BLISS ( REJOICE and HAPPINESS ) yang sediada di dalam diri anda sendiri ( WITH-IN ) you bukannya di luar yang mati dan menipu ( ‘deceiving’).

Bersyukurlah dan redhalah dengan apa yang ada dalam frekuensi solatun daimun dan fissajideen selalu ; supaya sekarang ini juga ; sudah bisa ada ‘Syurga” sebelum ke syurga( rahmat ‘Dia’) agar bisa ada Ketenangan dan Kebahagiaan : Peace and Bliss( Rejoice and Happiness) di dalam diri anda insyaAllahu ; yang pastinya bukannya di luar; seperti yang dinyatakan di dalam Al-Qur'an: Qolbun Salim dan Lahu Qolbun
Tags: nash ar-rawy
( www.nashsisepuluh.spaces.live.com )

No comments:

EVEN D FATHER OF UMNO TUNKU D IST PREMIER REFUTED UMNO N ASSISTED PAS PLIGHT! Y ??

EVEN D FATHER OF UMNO TUNKU D IST PREMIER REFUTED UMNO N ASSISTED PAS PLIGHT! Y ??
TUNKU D IST PREMIER FROM UMNO SAID; AT FEDERAL HOTEL IN KL , ON OKTOBER 12, 1983; AS FOLLOWS; " MALAYS MUST ELIMINATE UMNO ! " ( Y ??? ) ; N " UMNO LEADERS NOW JUST WANT NAME N POSTS ! " ( 4 WEALTH N POWER )........ ASK URSELF ! Y TUNKU DIED OUTSIDE UMNO !! ; Y D FATHERS OF UMNO LEFT UMNO !! ; DATO' ONN JAAFAR; D FOUNDER OF UMNO LEFT UMNO N FORMED " PARTI NEGARA " ( NATIONAL PARTY ); 'COS UMNO INSISTED 2 TURN D PARTY INTO A NON -RACIST PARTY OR MULTI-RACIAL; ( AGAINST ONE MALAYIST RACIST ! ) ; NAMELY AS " UNITED MALAYANS NATIONAL PARTY " !! ; N HIS SON TUN HUSSEIN ONN ( EX PM N EX PRESIDENT OF UMNO; HISHAMUDDIN'S FATHER ) ; OSO LEFT UMNO ! ; N TUNKU OSO LEFT UMNO N FOUGHT AGAINST UMNO N UBN WITH SEMANGAT 46 PARTY IN " ANGKATAN PERPADUAN UMMAH ( APU ); WITH PAS N DAP !; IN A SPEECH AT BUKIT CHANDAN. KUALA KANGSAR, PERAK TUNKU OSO SAID, " IF WE WIN D GE ; D FIRST THING I WANT 2 DO IS 2 MAKE SURE THAT HORSE RACING IS PROHIBITED IN MALAYSIA ! ; THIS IS ACTUALLY D MUKADDDIMAH ( INTRODUCTORY ) OF HUDUD OR PREREQUISITE OF HUDUD . THAT IS; D PROHIBITION OF GAMBLING AS WHAT DONE BY KELANTAN NOW N OSO IN BRUNEI B4 N OSO PROHIBITION OF SELLING LIQUOR IN KELANTAN EXCEPT 4 CERTAIN PLACES MEANT 4 D NON-MUSLIMS ; BUY N CARRY BACK HOME ; NOT DRUNK IN D TOWN OR SHOPS! 4 PUBLIC SAFETY !! By: Nash Ar-Rawy/15.5.14